Жылжымалы құрамды жалға беру мөлшерлемелері
Жабық вагон, моделі 11-280
3 945,30
Тәулігіне 3 945,30 теңге вагон үшін, ҚСС есебінсіз

Ізаралығы 1520 мм (1435 мм) теміржолы бойынша, атмосфералық ылғалдан сақтауды талап ететін тара-даналық, пакеттелген және бірқатар сусымалы (астық) жүктерді тасымалдауға арналған.

Техникалық сипаттамасы:
Жоба нөмірі: 280.00.000–00
Техникалық жағдайлары: ТУ 24.05.949–90
Жүк көтергіштігі, т: 68
Шанақ көлемі, м куб.: 168
Тара массасы, т: 26±3%
Конструкциялық жылдамдығы, сағ./км: 120
Вагон базасы, мм: 12240
Автотіркеу біліктері бойынша вагон ұзындығы, мм: 16970
Вагонның барынша биіктігі, мм: 4694
Шанақтың ішкі көлемі, мм: — бүйір қабырғасының биіктігі 2860
— ені: 2764
Жарықтағы көлемі, мм: есік ойығы: 3802×2334
бүйір қабырғасындағы тиеу қақпағы: 614×365
ГОСТ 9238–83 бойынша жазу габариті 1-АМ (0-Т)
Әмбебап вагон платформасы, моделі 13–2114
4 148,39
Тәулігіне 4 148,39 теңге вагон үшін, ҚСС есебінсіз

Атмосфералық ылғалдан сақтауды талап етпейтін доңғалақты және шынжыр табан машиналарды, даналық, орман және басқа да жүктерді тасымалдауға арналған.

Техникалық сипаттамасы:
Техникалық жағдайлары: ТУ 24.05.001.132-01
Вагон моделі: ГОСТ 15150–69 бойынша орналастыру санаты үшін 13–2114 «У» орындауында
Жүк көтергіштігі,
т: 72
Вагон тарасының массасы, т: 22
Рельске доңғалақ жұптарынан есептік жүктемесі, кН (тс): 230,5(23,5)
Конструкциялық жылдамдығы, сағ./км: 120
ГОСТ 9238–83 бойынша жазу габариті: — платформа базасы, , мм: 9720
— автотіркеу біліктерінің ұзындығы, мм: 14620
— раманың соңғы бөренелерінің ұзындығы, мм: 13400
— рама бойынша ені, мм: 2870
Рельс бүркеншігінің биіктігі: — автотіркеу біліктеріне дейін, мм: 1040.1080
— еден деңгейіне дейін, мм: 1300
Білік саны, д.: 4
2-білікті арба моделі: 18–100
Ауыспалы алаң: жоқ
Аялдау тежегіші: бар
Ашық борттарымен еден көлемі, мм: — ұзындығы: 13400
— ені: 2870
Еден алаңы, ш.м.: 38,45
Сериялық өндіріске қою жылы: 2001
Буферлерді орнату мүмкіндігі: жоқ
Жартылай вагон, моделі 12-132
3 948,06
Тәулігіне 3 948,06 теңге вагон үшін,ҚСС есебінсіз

Жартылай вагон атмосфералық ылғалдан сақтауды талап етпейтін температурасы +100°С аспайтын жаппай агрессивті емес, үйілмелі, ұсақ емес, атқарылма, сонымен қатар температурасы +100°С аспайтын тиеу және бекіту ережелерінің талаптарына сәйкес үйілген және дана жүктерді тасымалдауға арналған РФ және теміржолы 1520 мм ТМД мемлекеттерінің теміржолдарында жалпы жүйелік пайдалануға лайықталған. Жартылай вагон минус 50°С температурасының төменгі жұмыс және шекті мағынасында пайдалану сенімділігін қамтамасыз етумен ГОСТ 15150 бойынша 1 санаттағы «У» орындауында жасалған.

Техникалық сипаттамасы:
Теміржолдың ені, мм: 1520
Жүк көтергіштігі, т,: 70 жоғары емес
Тара массасы, т: 24±0,48
Рельске доңғалақ жұбынан барынша есептік орныққан жүктемесі, кН: 230,0
Автотіркеу біліктерінің ұзындығы,
мм, : 13920 кем емес
Шанақ көлемі, м.куб.: 88
Конструкциялық жылдамдығы, сағ./км: 120
Базасы, мм: 8650
Шанақтың ішкі көлемі, мм: —бөрене қабырғаларының қаптамасы бойынша жарықтағы ұзындығы: 12750
—үстіңгі бекіткіштер бойынша жарықтағы ені: 2911
—биіктігі: 2330
ГОСТ 9238–83 бойынша габариті: —шанақ: 1-ВМ
—арба: 02-ВМ
Жүк түсіретін қақпақтардың саны: 14
Рельс бүркеншігінің деңгейінен бүйір қабырғаның үстіңгі бекіткішіне дейінгі биіктігі, мм: 3780
Теміржол цистернасы, моделі 15–150
3 946,85
Тәулігіне 3 946,85 теңге вагон үшінҚСС есебінсіз

Цистерна 1520 мм теміржол бойынша, бекітілген тәртіпте 1435 мм теміржолға шығу мүмкіндігімен (арбаларды ауыстыру, буфер жабдықтары және т.с.) осы мемлекеттердің теміржол әкімшіліктерімен келісуде, мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған. Цистерна минус 50°С температурасының төменгі жұмыс және шекті мағынасында пайдалану сенімділігін қамтамасыз етумен ГОСТ 15150 бойынша 1 санаттағы «У» орындауында жасалған.

Техникалық сипаттамасы::
Теміржолдың ені, мм: 1520
Жүк көтергіштігі, т, : 66 жоғары емес
Тара массасы, т: 26,74
Рельске доңғалақ жұбынан барынша есептік орныққан жүктемесі, кН: 230,0
Автотіркеу біліктерінің ұзындығы мм, : 12020 кем емес
Қазандық көлемі, м.куб.: — толық: 73,5
— пайдалысы: 72,03
Қазандықтың ішкі диаметрі, мм: 3000
Қазандықтың сыртқы ұзындығы, мм: 10818
Базасы, мм: 7800
Консоль, мм: 1500
ГОСТ 9238–83 бойынша габариті 02-ВМ
Рама ұзындығы, мм: 10800
Конструкциялық жылдамдығы, , сағ./км: 120
Қазандықтың жұмыс қысымы, МПа, : 0,069 жоғары емес
Гидравликалық сынақтағы қазандықтың қысымы, МПа, : 0,39 жоғары емес
Қорғауыш қақпашасының реттеу қысымы, МПа: 0,15
Енгізу қақпашасының реттеу қысымы, МПа: 0,01
Ағызатын құрылғысына қазандық еңісі: бар
Калибрлік түрі: 81
Астық тасымалына арналған вагон, моделі 11–715
3 945,11
Тәулігіне 3 945,11 теңге вагон үшінҚСС есебінсіз

Атмосфералық ылғалдан сақтауды қажет ететін цемент және басқа да ұнтақ тәріздес түйіршіктелген жүктерді тасымалдауға арналған вагон.

Техникалық сипаттамасы:
Теміржол ені, мм: 1520
Жүк көтергіштігі, т, : 67 жоғары емес
Тара массасы, т: 18,5
Рельске доңғалақ жұбынан барынша есептік орныққан жүктемесі, кН: 209,0
Автотіркеу біліктерінің ұзындығы, мм, : 11920 кем емес
Шанақ көлемі, м.куб.: 55
Базасы, мм: 7700
ГОСТ бойынша габариті:
Конструкциялық жылдамдығы, сағ./км: 120
Рама ұзындығы, мм: 10700
Ауыспалы алаң: бар
Аялдау тежегіші: бар
Буферлерді орнату мүмкіндігі: жоқ
Тиеу қақпақтарының саны: 4
Жүк түсіру қақпақтарының саны: 4
Сериялық өндіріске қою жылы: 1966
2-білікті арба моделі: 18–100
4 085,08
Тәулігіне 4 085,08 теңге вагон үшінҚСС есебінсіз
Басқасы