Қаулылар
Экспорттық бақылауға жататын өнімнің номенклатурасын (тізімін) бекіту туралы

Құжат қамтиды:

2008 жылғы 5 ақпандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 104 Қаулысы.

10 санаттан құралатын қос мақсаттағы өнімнің тізімі.

2010 жылғы 8 қазандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1039 Қаулысы

Құжат қамтиды:

2010 жылғы 8 қазандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1039 Қаулысы.

Рұқсат кеден ісі саласындағы өкілетті органның аймақтық бөлімшесімен және кеден қызметімен тауарды әкелуге дейін мағлұмдаушының дәлелді жазбаша мәлімдемесі негізінде беріледі.